Báo cáo Kinh tế - Xã hội Báo cáo Kinh tế - Xã hội

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo số 461/BC-UBND ngày 28/09/2022 cùa UBND thị xã


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4162970