Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

37/UBBC-CV ngày 25/03/2021 V/v khẩn trương báo cáo công tác bầu cử phục vụ Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 106/KH-UBBC ngày 23/03/2021 của UBBC tỉnh

Xem chi tiết tại đây


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 3786677