Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính

Cán bộ giải quyết TTHC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

I. Lãnh đạo UBND huyện

1

Nguyễn Văn Thắm

Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

2

Nguyễn Long

Phó Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

3

Nguyễn  Thành Nam

Phó Chủ tịch

Ký duyệt hồ sơ

II. Phòng Tài chính kế hoạch

1

Đặng Văn H ùng

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Phạm Nghĩa Bình

Phó trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

3

Nguyễn Thị Nhân

Chuyên viên

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

III. Phòng Tư pháp

1

Trần thị Kim Loan

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Đỗ Thị Minh Thúy

Phó trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

3

Võ Thanh Tuyền

Chuyên viên

Tiếp nhận hồ sơ

IV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

1

Huỳnh Hữu Nghĩa

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Đỗ Thanh Hùng

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

 

 

 

 

V. Phòng Lao động thương binh và xã hội

1

Nguyễn Thị Hồng Liên

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Võ Đức Hiền

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

3

Bùi Thị Bình

Chuyên viên

Tiếp nhận hồ sơ

VI. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1

Ngô Thị Lộc Nhung

Q.Giám đốc

Ký duyệt hồ sơ

2

Lê Văn Tâm

P. Giám đốc

Ký duyệt hồ s

3

Trần Nguyễn Kim Ngân

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

4

Huỳnh Thị Mỹ Sang

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

5

Nguyễn Thị Nhã Trúc

Nhân viên

Tiếp nhận hồ sơ

6

Trần Thị Nguyệt Thắm

Nhân viên

Tiếp nhận hồ sơ

VI. Phòng Tài Nguyên Môi trường

1

Ngô Thị Hồng Bích

Trưởng phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Trần Thị Thanh Hoa

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

3

Võ Mạnh Hùng

Phó Phòng

Giải quyết hồ sơ

VII. Văn phòng UBND huyện

1

Lê Hoàng Mộng

 Phó Chánh Văn phòng

Ký duyệt hồ sơ

2

Vũ Thị Lệ Tuyết

Nhân viên

Giải quyết hồ sơ

3

Huỳnh Thị Mỹ Trinh

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

4

Nguyễn Thị Tuyết Kha

Chuyên viên

Giải quyết hồ sơ

 

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3442879