Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện năm 2018 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm hai (02) đề tài nghiên cứu và sáu (06) dự án sản xuất thử nghiệm với tổng kinh phí thực hiện năm 2018 là 2.600.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm triệu đồng).

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh thông báo công khai Danh mục này cùng điều kiện, thủ tục tham gia tuyển chọn trên Cổng thông tin điện tử Bà Rịa - Vũng Tàu và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Sau đó, Sở sẽ tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và tổ chức thẩm định, ký kết hợp đồng, quản lý, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

*Danh mục đề tài và dự án:

1. Dự án sản xuất thử nghiệm: "Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu đạt chuẩn hữu cơ tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

2. Dự án sản xuất thử nghiệm: "Ứng dụng chế phẩm sinh học tinh dầu nghệ - Chitosan trong việc bảo quản một số sản phẩm thủy sản khô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu".

3. Đề tài: "Thực trạng lây nhiễm qua đường tình dục và hiệu quả can thiệp tăng hành vi an toàn tình dục trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

4. Dự án sản xuất thử nghiệm: "Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống tự động đo, phân tích, giám sát và cảnh báo sớm chất lượng nước thử nghiệm tại các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu".

5. Dự án sản xuất thử nghiệm: "Xây dựng mô hình nhà màng 2000m2 ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IOT) sản xuất và cung ứng Dưa    lưới (Cucumis melo L) và Cải bó xôi (Spinacia Oleracea) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu".

6. Đề tài: "Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường khu vực sông Cửa Lấp và các yếu tố ảnh hưởng".

7. Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ tưới tự động sử dụng năng lượng mặt trời tại Công viên Hòa Bình, TP. Bà Rịa.

8. Dự án thí điểm Ứng dụng công nghệ trong cải tạo hệ thống cây xanh đường 2/9 và công viên Tao Phùng, thành phố Vũng Tàu.

Xem cụ thể định hướng nghiên cứu và yêu cầu kết quả tại Quyết định 3382/QĐ-UBND.

 

 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 3382/QĐ-UBND)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1872341