Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động Lễ hội năm 2018

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy và chữa cháy (PCCC); công tác PCCC trên địa bàn tỉnh nhà đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình cháy nổ năm 2017 so với năm 2016 giảm 05 vụ (8/13), thiệt hại do cháy gây ra giảm hơn 11 tỷ đông và không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Dự báo, năm 2018 tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, do biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, cháy nổ sẽ có chiều hướng gia tăng. Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 11114/UBND-VP ngày 15/11/2017 chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các hoạt động Lễ hội năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh

-Phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, xây dựng các tin, bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn cháy, nổ xảy ra. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng mô hình "cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn PCCC", "cụm dân cư an toàn PCCC".

-Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra an toàn PCCC do Lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh làm Trưởng đoàn, Lãnh đạo Sở Công thương và Lãnh đạo Sở Du lịch làm Phó trưởng đoàn, mở đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: nơi tập trung đông người, vũ trường, karaoke, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, các cơ sở may mặc, kho hàng hóa lớn, kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, các cơ sở trong khu công nghiệp... kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo mục 3 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

-Tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động Kỷ niệm 57 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC; Kỷ niệm 17 năm ngày toàn dân PCCC; tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cửu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp (tháng 6/2018); phối hợp tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, dân phòng (tháng 8, 9/2018) chọn các đội nhất, nhì các khu vực, cụm tham gia vòng chung kết do UBND tỉnh chủ trì (cuối tháng 9/2018).

-Phối hợp các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm năm 2018 "Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và Quyết định số 1635/QĐ-TTg về PCCC; những giải pháp PCCC đối với loại hình nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh".

-Chủ động trong công tác phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nhất là các phương án cơ sở trọng điểm có sự tham gia của nhiều lực lượng (Chung cư nhà cao tầng, Hồ tràm Strip Hotel, Malibu Hotel, Imperial hotel, các kho xăng dầu lớn, công trình khí...); phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong các khu dân cư do Chủ tịch UBND huyện, thành phố phê duyệt; phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng (Côn Đảo, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức).

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và quyết định số 1635/QĐ-TTg về PCCC; Hội nghị nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH từ cấp huyện, thành phố đến địa bàn cấp phường, xã, thị trấn. Tập trung xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, chuyên ngành đủ mạnh làm nòng cốt cho việc thực hiện công tác PCCC ở cơ sở; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm "bốn tại chỗ".

3. UBND huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra để giải quyết dứt điểm các tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC đối với các cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định. Khẩn trương bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở các Phòng, Đội Cảnh sát PCCC khu vực và bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động cho các Phòng, Đội tại địa phương.

4. Sở Công thương có văn bản chỉ đạo các chợ, trung tâm thương mại, các khu buôn bán tập trung, các kho bảo quản hàng hóa lớn, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng... bảo đảm các điều kiện PCCC; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh thương mại - dịch vụ và công tác an toàn phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

5. Sở Tài chính thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động PCCC năm 2018 (Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát PCCC tỉnh; Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh năm 2018; thực tập phương án chữa cháy chung cư nhà cao tầng; thực tập phương án chữa cháy rừng Minh Đạm, Núi Lớn). Bố trí kinh phí cho công tác huấn luyện, Hội thao nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ lực lượng dân phòng các huyện, thành phố năm 2018.

6 Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chỉ đạo Chi cục kiểm lâm có kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng và lực lượng Công an, Quân đội, dân phòng tại địa phương tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ phòng chống và tham gia chữa cháy rừng. Cấm người không có trách nhiệm tự ý vào rừng; triển khai việc ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC rừng đối với chủ rừng và nhân dân sống ven rừng. Phối hợp cùng các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC rừng và thực tập phương án chữa cháy rừng đối với các địa phương.

7. Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài truyền thanh các huyện, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biên Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, các khuyến cáo về PCCC để cán bộ và nhân dân trong tỉnh biết, thực hiện.

8. UBND huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp và khu công nghiệp triển khai các hoạt động Kỷ niệm 57 năm ngày Bác Hồ ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác PCCC (04/10/1961 -04/10/2018); Kỷ niệm 17 năm ngày toàn dân PCCC (04/10/2001- 04/10/2018). UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm và khu công nghiệp tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tháng 8 và 9/2018; tham gia Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh vào cuối tháng 9/2018.

9. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg về cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ và đốt pháo nổ, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; có các giải phap chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn cháy lớn năm 2018.

10. Giao Cảnh sát PCCC tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh biết để chỉ đạo.

(Nguồn: Công văn 11114/UBND-VP)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 1570620