Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

BÁO CÁO Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hienj Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

 báo cáo số 337/BC-UBND ngày 19/07/2022 BÁO CÁO Tiến độ triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hienj Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 1
Tất cả: 3609125