Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Nhiệm vụ và tiến độ thực hiện Chuyển đổi số,đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã

Báo cáo số340/BC-UBND ngày 17/08/2022  Nhiệm vụ và tiến độ thực hiện Chuyển đổi số,đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3609195