Chính sách mới Chính sách mới

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Chủ trương của Chính phủ là sẽ đơn giản hóa đối với nhiều thủ tục hành chính thực hiện tại các cơ quan ngành Công an ở cấp TW, cấp tỉnh, cấp huyện, bao gồm các lĩnh vực: quản lý xuất nhập cảnh; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tổ chức cán bộ; chính sách; phòng cháy, chữa cháy; cấp, quản lý chứng minh nhân dân; đăng ký, quản lý cư trú.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, nội dung kê khai trong các mẫu đơn, tờ khai,… thậm chí cũng rút ngắn thời gian giải quyết. Cụ thể như:

Đối với nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài, sẽ rút ngắn thời gian xác minh giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh từ 25 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20/8/2013; đồng thời cũng sẽ bỏ thành phần hồ sơ "Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người đề nghị và thân nhân ở nước ngoài" , bỏ một số thông tin trong Tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài.

Đối với nhóm thủ tục cấp (hoặc cấp lại, sửa đổi, bổ sung) hộ chiếu phổ thông, sẽ bỏ một số thông tin tại Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu; đồng thời sẽ bỏ giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung điều chỉnh đối với thủ tục "Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông".

Đối với các thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào (tại Công an cấp tỉnh), sẽ bỏ một số thông tin tại Tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành biên giới, đồng thời bãi bỏ yêu cầu xuất trình hộ khẩu và chứng minh nhân dân để đối chiếu khi nộp hồ sơ…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 2258386