Chính sách mới Chính sách mới

THỰC HIỆN GIẢM 10% LÃI SUẤT CHO VAY CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TẠI NHCSXH.

     NHCSXH thực hiện việc giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.

     Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2021.

     Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đối với các khoản vay còn dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội từ 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Quyết định số 1990/QĐ-TTG ngày 26/11

Sơn NHCSXH PM

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3305998