Chính sách mới Chính sách mới

TỪ NGÀY 19/5/2022, TĂNG MỨC CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN LÊN 4 TRIỆU ĐỒNG /THÁNG

     Niềm vui được nhân lên khi Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm triển khai có hiệu quả về chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam . Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai tới các đơn vị trong việc triển khai thực hiện cho vay đối tượng học sinh sinh viên. Như vậy, mức cho vay HSSV lên 4 triệu đồng/tháng, có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

    Đối tượng được vay vốn:

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

   a) Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

   b) Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

    - Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

    - Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

    - Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

    c) Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 4149528