Chính sách mới Chính sách mới

xã Tân Hòa họp triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

    Sáng 13-5, xã Tân Hòa họp triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Khải, Chủ tịch xã Tân Hòa phát biểu


    Đến thời điểm này, xã Tân Hòa đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, tổ chức sản xuất, y tế, hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng và an ninh. Phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Tân Hòa hoàn thành các tiêu chí và đạt xã chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020.

Ngô Chiến


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3114136