Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Sáng này (29-11), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Tham dự tại điểm cầu truyền hình Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội; Bùi Thanh Nghĩa, UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh; Nguyễn Thành Long, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ trì tại điểm cầu truyền hình Tỉnh ủy

  Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4 – 11/10/2017

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết: 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 được Ban chấp hành Trung ương ban hành vừa qua là những quyết sách quan trọng của Đảng đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây là những vấn đề rất khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, liên quan đến cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân, quan hệ của nhà nước, thị trường và xã hội; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua hội nghị này, Ông đề nghị từng tập thể, cá nhân, từng vị trí, trách nhiệm công tác liên hệ thực tiễn đối với từng địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đề ra biện pháp, lộ trình bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định trọng tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các địa biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, những người trực tiếp chỉ đạo quá trình chuẩn bị xây dựng các đề án, quán triệt nội dung và Kế hoạch thực hiện đối với 04 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21/NQ-TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong phiên buổi sáng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt nội dung và Kế hoạch, lộ trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gồm 5 phần chính đó là: Sự cấn thiết ban hành Nghị quyết; Thực trạng tổ chức bộ máy; Quan điểm, mục tiêu; Nhiệm vụ, giải pháp và Tổ chức thực hiện. Trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch được triển khai lần này, các Tỉnh ủy, Thành Ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ở Trung ương chủ động triển khai thực hiện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện.

Dự kiến Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày mai 30/11./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 1488695