Chuyển đổi số Chuyển đổi số

UYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TU, NGÀY 28/5/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TU, NGÀY 28/5/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, ĐÔ THỊ THÔNG MINH GẮN VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xem chi tiết tại đây


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3443029