Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Mỹ: Thành lập “Tổ tư vấn sức khỏe liên quan Covid-19 cho người dân”

     Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu được tư vấn về sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh rất lớn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo thị xã đã thành lập "Tổ tư vấn sức khỏe liên quan Covid-19 cho người dân" trên địa bàn thị xã (sau đây gọi là "Tổ tư vấn") để tư vấn qua điện thoại cho người dân các vấn đề sức khỏe, tâm lý

     Danh sách bác sĩ tham gia Tổ tư vấn như sau:

STT

Họ và tên bác sĩ

Số điện thoại

Địa bàn phụ trách

Thòi gian tiếp nhận tư vấn

1

Bác sĩ Lê Văn Đoàn

0967.731.919

Mỹ Xuân

Từ 08g-16g

2

Bác sĩ Lê Văn Thức

0358.067.059

3

Bác sĩ Đặng Phước Đồng

0326.620.453

Phú Mỹ

Từ 08g-16g

4

Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Huệ

0374.470.628

5

Bác sĩ Trương Thị Thúy Phượng

0326.031.271

Tân Phước

Từ 08g-16g

6

Bác sĩ Phạm Ngọc Huân

0337.423.057

Phước Hòa

Từ 08g-16g

7

Bác sĩ Bảo Bái

0335.139.035

Tân Hòa

Từ 08g-16g

8

Bác sĩ Phan Chánh Phú

0348.606.521

Tân Hải

Từ 08g-16g

9

Bác sĩ Trần Minh Triều

0357.091.330

Sông Xoài

Từ 08g-16g

10

Bác sĩ Hà Văn Sĩ

0363.154.801

Hắc Dịch

Từ 08g-16g

11

Bác sĩ Quách Thị Quý

0357.399.457

Tóc Tiên

Từ 08g-16g

12

Bác sĩ Đặng Thị Hạt

0342.577.512

Châu Pha

Từ 08g-16g

 

     Uỷ ban nhân dân thị xã Phú Mỹ thông báo danh sách các bác sĩ tham gia Tổ Tư vấn mong nhận được sự quan tâm và đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ./.


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 9
Tất cả: 3443002