Dự án đang triển khai Dự án đang triển khai

Điều chỉnh nội dung của gói thầu số 13 thuộc dự án Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung của gói thầu số 13 (thi công ép cọc, thử tĩnh kiểm tra sức chịu tải đầu cọc) thuộc dự án Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, như sau:

1. Bên mời thầu: UBND thành phố Vũng Tàu

2. Chi tiết gói thầu

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện HĐ

Loại hợp đồng

13

Thử tĩnh kiểm tra sức chịu tải đầu cọc

431.848.000

Chỉ định thầu rút gọn

Qúy 4/2017

02 tháng

Trọn gói

 

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3478/QĐ-UBND)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 16
Tất cả: 3306196