Dự án đang triển khai Dự án đang triển khai

Điều chỉnh giá trị các gói thầu thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng Trường THPT Trần Hưng Đạo, thị xã Phú Mỹ.

             Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3290/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh giá trị các gói thầu tại Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống hạ tầng Trường THPT Trần Hưng Đạo, thị xã Phú Mỹ như sau:

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo

Đơn vị tính: Đồng

Gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu theo Quyết định số 2438/QĐ- UBND ngày 19/8/2020

Giá gói thầu được điều chỉnh

Ghi chú

1

Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT

14.296.043

14.644.302

 

2

Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả đấu thầu

3.349.588

3.431.186

 

3

Tư vấn giám sát thi công

94.545.482

96.848.653

 

4

Tư vấn kiểm toán

44.774.400

44.774.400

 

5

Xây lắp

3.684.547.321

3.774.304.483

 

Tổng cộng giá trị các gói thầu (sau điều chỉnh): 3.934.003.024 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm ba mươi bốn triệu ba ngàn không trăm hai mươi bốn đồng)

+ Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 19/08/2020.

Nguồn: Quyết định số 3290/QĐ-UBND

Theo Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3306058