Dự án đang triển khai Dự án đang triển khai

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gói số 03) dự án Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu tái định cư 105ha đến đường Hắc Dịch – Tóc Tiên – Châu Pha), thị xã Phú Mỹ

Xem chiết tiết tại đây

Quyết định số 3056/QĐ_UBND ngày 18/11/2021


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 11
Tất cả: 3306451