Dự án đang triển khai Dự án đang triển khai

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2021 – 2022 trên địa bàn thị xã

Xem chiet tiết tại đây


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 26
Tất cả: 3305960