Thông tin đấu thầu, đấu giá Thông tin đấu thầu, đấu giá

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị phục vụ hội trường 500 chỗ Nhà văn hóa thanh niên tỉnh

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị phục vụ hội trường 500 chỗ Nhà văn hóa thanh niên tỉnh, như sau:

1. Bên mời thầu: Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

2. Chi tiết gói thầu

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu (đồng)

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 

Phương thức lựa chọn nhà thầu

 

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

 

Loại hợp đồng

 

Thời gian thực hiện HĐ

Lập HSMT và PTĐG hồ sơ dự thầu

 

13.712.000

 

Nguồn mua sắm, sửa chữa ngân sách tỉnh năm 2017

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Tháng 11/2017

 

Trọn gói

 

15 ngày

Mua sắm trang thiết bị

 

3.736.120.000

 

Đấu thầu rộng rãi

 

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

Tháng 11/2017

 

Trọn gói

 

20 ngày

Tổng giá trị các gói thầu: 3.749.832.000 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3456/QĐ-UBND)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 10
Tất cả: 1872551