Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH THỊ XÃ PHÚ MỸ TỔNG KẾT 20 NĂM TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP.

     Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đã đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Nhờ sự quan tâm của NHCSXH tỉnh BRVT, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Phú Mỹ, sự chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đến nay Phòng giao dịch thị xã Phú Mỹ đã có hàng ngàn lượt hộ được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần không nhỏ giúp đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn thị xã ngày càng được nâng lên thực hiện mục tiêu tạo việc làm, giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới đảm bảo an sinh xã hội và ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Từ hiệu quả chương trình mang lại, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ đã không ngừng phát triển và mở rộng: Tính đến 30/6/2022, tổng dư nợ tín dụng toàn thị xã đạt 458.290 triệu đồng với 10 chương trình tín dụng đang được triển khai (tăng 07 chương trình so với năm 2003), với 9.441  hộ đang còn dư nợ.

     Sau 20 năm hoạt động, Phòng giao dịch truyền tải nguồn vốn đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn trung ương và địa phương, đồng thời tích cực tham mưu HĐND, UBND thị xã trong việc bố trí ngân sách thị xã chuyển vốn sang NHCSXH để bổ sung nguồn cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã hằng năm. Trong năm 2022, UBND thị xã đã chuyển 3.000 triệu đồng sang Phòng giao dịch NHCSXH thị xã để cho vay giải quyết việc làm, nâng tổng nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách thị xã sang NHCSXH lên là 11.000 triệu đồng. Nguồn vốn cho vay từ ngân sách thị xã đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Bên cạnh đó PGD NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là các cơ chế mới, chính sách tín dụng ưu đãi mới triển khai như cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Đến nay, đã có 20 Người sử dụng lao động trên địa bàn thị xã vay vốn để trả lương ngừng việc với số tiền 17.540 triệu đồng; có 100 học sinh, sinh viên được vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến với số tiền 1.000 triệu đồng; có 12 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vay số tiền 1.000 triệu đồng; Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, đã có 453 người lao động trên địa bàn thị xã được vay vốn để giải quyết việc với số tiền 25.560 triệu đồng.

     Để đạt được thành quả hôm nay đó là nhờ sự nỗ lực của toàn thể tập thể và cá nhân của NHCSXH và các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể đóng góp tích cực trong việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trong 20 năm hoạt động của Ngân hàng CSXH. Cho nên nhân dịp tổng kết 20 năm hoạt động của NHCSXH, UBND thị xã Phú Mỹ đã có quyết định tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành đóng góp trong hoạt động của NHCSXH.

Sơn NHCSXH

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 31
Tất cả: 3305715