Hoạt động của các đơn vị Hoạt động của các đơn vị

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 Của UBND thị xã Phú Mỹ về việc ban Hành Quy định cụ thể bào đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 Của UBND thị xã Phú Mỹ 

Quy định


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 19
Tất cả: 3306096