Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

Hội đồng nhân dân TX.Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11-8, Hội đồng nhân dân TX.Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp lần này, các đại biểu đã được thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công;
Ông Huỳnh Hữu Nghĩa Trường phòng Quản lý đô thị thị xã phát biểu trong kỳ họp
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND TX.Phú Mỹ ; Báo cáo kết quả công tác xét xử của Tòa án nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm....; đồng thời thông qua các tờ trình về: Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND thị xã; Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2019; các tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND thị xã quyết định chủ trương đầu tư; Tờ trình đề nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thắm (Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ) đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các đại biểu cũng dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm; đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Ngô Chiến
Theo Tổ Thông tin -Truyền thanh TX.Phú Mỹ
 

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2929160