Hoạt động của lãnh đạo Hoạt động của lãnh đạo

TX.Phú Mỹ thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI
UBND TX.Phú Mỹ tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 57 chỉ tiêu, trong đó 29 chỉ tiêu kinh tế - quản lý đô thị- môi trường, 28 chỉ tiêu về Văn hóa -Xã hội. Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra, UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, trong đó giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức thực hiện các nội dung mà UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu chung " Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân; phấn đấu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025".
Ông Nguyễn Văn Thắm- Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ chủ trì cuộc họp
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thắm (Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ) đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn rà soát lại các chỉ tiêu để xây dựng kế hoạch và có lộ trình, giải pháp, chương trình hành động cụ thể, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải được hoàn thành, và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.
Tuấn Việt
Theo Tổ Thông tin -Truyền thanh TX.Phú Mỹ
 

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 5
Tất cả: 2917007