Lĩnh vực đất đai Lĩnh vực đất đai

UBND thị xã Phú Mỹ: triển khai Quyết định 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Phú Mỹ

Công văn số 1031/UBND-VP ngày18/3/2022 của UBND thị xã Phú Mỹ

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 cùa UBND tỉnh BRVT

Phụ Lục kèm theo


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3442901