Thông báo Thông báo

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017

Thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Phú Mỹ về việc lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017.

Phòng Quản lý Đô thị đề nghị Văn phòng thị xã, UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là chủ đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã thuộc trường hợp phải cấp giấy phép trước khi thi công xây dựng công trình về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 và Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 với hình thức như sau:

- Văn phòng thị xã công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã;

- UBND các xã, phường tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường

Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Phòng Quản lý Đô thị trước ngày  01/12/2021, để tổng hợp ý kiến tham mưu UBND thị xã báo cáo Sở Xây dựng

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Qúy cơ quan./.

Xem tài liệu dự thào tại đây

 

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 25
Tất cả: 3305800