Quy hoạch đô thị, xây dựng Quy hoạch đô thị, xây dựng

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Phú Mỹ (Theo Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 và được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 cùa UBND tỉnh BRVT)

Xem bản đồ tại đây


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 23
Tất cả: 3306149