Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 49-KH/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Xem chi tiết tại đây


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 8
Tất cả: 3306038