Thi đua khen thưởng Thi đua khen thưởng

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 71A

     Chiều 5/4, Trường Chính trị tỉnh BRVT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ tổ chức Lễ bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho 73 học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 71A (2017 - 2019)
Trong thời gian gần 2 năm, các học viên lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính được học tập, nghiên cứu 10 môn (7 học phần) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn theo hướng đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn và lý luận hiện nay. Trong quá trình học tập, các học viên còn được tìm hiểu về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời đi nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh nhằm giúp học viên gắn lý luận với thực tiễn công tác và đề ra các giải pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm tại cơ quan, đơn vị.

Đ/c Nguyễn Văn Tín(PCT. UBND thị xã) và Các học viên nhận bằng tốt nghiệp khóa học

          Kết quả khóa học có 11 học viên tốt nghiệp loại giỏi, 46 học viên tốt nghiệp loại khá và 16 học viên tốt nghiệp loại trung bình./.

Ngô Chiến


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3013830