Thông báo Thông báo

Thông báo bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày 27/11/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành thông báo số 731/TB-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành, nội dung cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự thi tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

h) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

i) Có đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

2) Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam.

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Nhu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Nhu cầu tuyển dụng ngạch chuyên viên và tương đương: 04 vị trí việc làm cần tuyển dụng.

(Xem nhu cầu tuyển dụng chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được kèm theo thông báo này)

III. Ưu tiên trong thi tuyển:

Những đối tượng sau đây được cộng điểm vào tổng số điểm thi tuyển:

1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động:được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển.

IV. Môn thi, nội dung, hình thức thi tuyển ngạch chuyên viên và tương đương:

1) Môn kiến thức chung:

+ Nội dung thi: về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

+ Hình thức thi: thi viết.

+ Thời gian thi: 180 phút.

2) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Nội dung thi: về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+ Hình thức thi: thi viết và thi trắc nghiệm.

+ Thời gian thi: Thi viết: 180 phút; thi trắc nghiệm: 45 phút.

3) Môn ngoại ngữ: Một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí, chức danh cần tuyển dụng.

+ Nội dung cấp trình độ thi: Theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của vị trí, chức danh cần tuyển dụng.

+ Hình thức thi, thời gian thi: thi viết, thời gian 90 phút.

4) Môn tin học:

+ Nội dung cấp trình độ thi: theo yêu cầu về trình độ tin học của vị trí, chức danh cần tuyển dụng.

+ Hình thức thi và thời gian thi: thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi 45 phút.

V. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ, tin học:

1) Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn thi nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu người dự thi có một trong các điều kiện sau đây:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ.

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp người dự thi có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:theo Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

VII. Hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển công chức hành chính gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu).

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã; Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện...) trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Bản sao "Anh hùng Lực lượng vũ trang"; " Anh hùng Lao động"; " Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ"; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); "Quyết định được hưởng chính sách là thương binh"; "Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học"; Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do cơ quan có thẩm quyền cấp; Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ…

g) 02 ảnh màu cỡ 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh) và 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của người đăng ký dự tuyển.

h) Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đối với các vị trí việc làm cần có kinh nghiệm.

Các loại giấy tờ trên được cho vào bì đựng hồ sơ (theo mẫu)

VIII. Thời gian, địa điểm nhận và nộp hồ sơ dự thi tuyển:

1) Thời gian phát hành hồ sơ dự thi tuyển: Hồ sơ dự tuyển được phát hành cho người đăng ký dự thi tuyển trong giờ làm việc từ ngày 27 tháng 11 năm 2014 đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2014 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

2) Thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển: Người đăng ký dự thi tuyển nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển trong giờ làm việc từ ngày 27 tháng 11 năm 2014 đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2014 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

3) Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thi tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tân Thành, địa chỉ: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

IX. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi:

Ôn thi vào ngày 19, 20, 21 tháng 01 năm 2015 và thi tuyển vào ngày 31/01, 01/02 năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Thành.

X. Lệ phí thi tuyển: 260.000đồng/người (Hai trăm sáu mươi ngàn đồng).

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự thi tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm, đề nghị người đăng ký dự thi liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Tân Thành, địa chỉ: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điện thoại số 0643.876364.

Quyết định số 2613/QĐ-UBND

Thông báo số 731/TB-UBND

Bảng nhu cầu bổ sung


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 12
Tất cả: 1627688