Thông báo Thông báo

Thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Đài Truyền thanh thuộc huyện Tân Thành

 Ngày 27/6/2014, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 459/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức Đài truyền thanh thuộc huyện Tân Thành. Nội dung thông báo như sau:

    Thực hiện Kế hoạch số: 3558/KH-UBND ngày 30/12/2014 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Đài Truyền thanh huyện Tân Thành, UBND huyện Tân Thành thông báo:
    1. Công bố kết quả xét tuyển viên chức Đài Truyền thanh thuộc huyện Tân Thành (Đính kèm danh sách).
    2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng công bố công khai và gửi kết quả xét tuyển đến người dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển.
   a) Ban phúc khảo chỉ xem xét lại việc tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp để làm cơ sở tổng hợp kết quả xét tuyển của thí sinh.
   b) Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung kiểm tra thực hành.
   3. UBND huyện Tân Thành sẽ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Đài Truyền thanh và sẽ gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến các thí sinh trúng tuyển theo địa chỉ mà các thí sinh đã đăng ký. Trong thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, UBND huyện sẽ ghi rõ thời gian và địa điểm để thí sinh đến ký hợp đồng làm việc.
   4. Thông báo này được niêm yết công khai tại UBND huyện Tân Thành (Phòng Nội vụ huyện), Đài Truyền thanh huyện và trên trang thông tin điện tử của huyện: www.tanthanh-bariavungtau.gov.vn.

    Thông báo

    Danh sách kết quả


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 1627628