Thông báo Thông báo

Thông báo về điều chỉnh hình thức thi môn tin học, ngoại ngữ thi tuyển công chức hành chính năm 2014

Ngày 03/12/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 760/TB-UBND về việc điều chỉnh hình thức thi môn tin học, ngoại ngữ thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành, nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hình thức thi môn tin học, ngoại ngữ ngạch chuyên viên và tương đương trong kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014:

a. Môn tin học:

- Hình thức thi và thời gian thi: thi trắc nghiệm trên giấy, thời gian thi 45 phút.

b. Môn ngoại ngữ:

- Hình thức thi và thời gian thi: thi viết, thời gian thi 90 phút.

 2. Các môn thi, nội dung, hình thức thi tuyển các môn còn lại của ngạch chuyên viên và tương đương không thay đổi.

3. Các qui định về điều kiện đăng ký dự tuyển; nhu cầu vị trí cần tuyển dụng; ưu tiên trong tuyển dụng công chức; hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Thực hiện theo Thông báo số 603/TB-UBND ngày 07/11/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành.

 Thông báo số 760/TB-UBND


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 1627593