Thông báo Thông báo

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ năm học 2022-2023

Thông báo số 904/TB-UBND ngày 13/7/2022

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 3013879