Thông báo Thông báo

Đề nghị tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 15/20216/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh

Công văn số 1269/QLĐT ngày 29/7/2022 cùa phòng Quản lý đô thị, thị xã Phú Mỹ

Phiếu Lấy ý Kiến


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3306033