Thông báo Thông báo

Góp ý Dự thảo Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

Công Văn 3473/UBND-KT ngày 15/7/2022

Bản Dự thảo


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 35
Tất cả: 3306407