Thông báo Thông báo

THÔNG BÁO tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Phú Mỹ, đợt 2 năm học 2022-2023

Thông báo số 16/TB-UBND ngày 10/01/2023 cùa UBND thị xã

Mẫu phiếu đăng ký 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3442854