Thông báo Thông báo

xem nôi dung tại đây
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân là người trình bày tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng....
Thông báo Tham dự triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam  - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" tại huyện Tân Thành năm 2016 Nội dung thông báo
Ngày 13/7/2016 của Ban tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ XXIV năm 2016 về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ XXIV năm 2016  Nội dung...
Biểu mẫu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2015 kèm biểu mẫu Tải biểu mẫu
  Ngày 17/4/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 249/TB-UBND về kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển công chức hành chính tại kỳ thi tuyển công chức hành chính...
 Ngày 23/3/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Tân Thành ban hành Thông báo số 127/TB-HĐTDVC về kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Tân Thành năm học 2014-2015, nội...
 Ngày 19/01/2015, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Công văn số 144/UBND-NV về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, nội dung tiêu chí của Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả Cải cách...
Ngày 19/01/2015, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 21/TB-UBND công nhận kết quả trúng tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thuộc huyện Tân Thành năm 2014 gồm 07...
Danh mục các tài liệu ôn thi công chức năm 2014 tại huyện Tân Thành:   1. Danh mục tài liệu lĩnh vực Cải cách hành chính, quy chế dân chủ       Tài liệu ôn thi ...
Hiển thị 31 - 45 of 53 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 19
Tất cả: 1215208