Thông báo Thông báo

Ngày 16/12/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Công văn số 3674/UBND-NV về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2014 theo Thông tư...
Ngày 10/12/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành thông báo số 824/TB-UBND về việcxét tuyển viên chức  sự nghiệp giáo dục huyện Tân Thànhnăm học 2014 – 2015, nội dung như sau: I/  Về...
Ngày 03/12/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 760/TB-UBND về việc điều chỉnh hình thức thi môn tin học, ngoại ngữ thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành,...
Ngày 27/11/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành thông báo số 731/TB-UBND về việc bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành, nội dung cụ thể như sau: I. Điều...
Ngày 28/11/2014, UBND huyện Tân thành đã ban hành Công văn số 3468/UBND-NV về việc thực hiện kê khai tài, thu nhập năm 2014, nội dung cụ thể như sau:   1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa...
Ngày 10/11/2014, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3253/UBND-NV về việc triển khai thực hiện việc đánh giá CBCC, VC năm 2014 với những nội dung như sau: 1. Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp...
Ngày 07/11/2014, UBND huyện Tân Thành đã ban hành thông báo số 603/TB-UBND v ề việc thi tuyển công chức hành chính năm 2014 tại huyện Tân Thành, nội dung cụ thể như sau:    ...
 Ngày 27/6/2014, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Tân Thành đã ban hành Thông báo số 459/TB-HĐXT về kết quả xét tuyển viên chức Đài truyền thanh thuộc huyện Tân Thành. Nội dung thông báo như...
Hiển thị 46 - 53 of 53 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 4

 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1220790