Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Bộ chỉ số Cải cách hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2925/QĐ-UBND V/v Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gọi tắt là Bộ chỉ số)

Bộ Chỉ số CCHC năm 2017 (theo Quyết định 2925/QĐ-UBND) ban hành thay thế cho Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 và Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh.

Nội dụng và các biểu mẫu áp dụng theo Quyết định 2925/QĐ-UBND tại file đính kèm:

Quyết định 2925/QĐ-UBND

Các mẫu Bảng Chỉ số áp dụng:

Bảng 1 - áp dụng cho cấp Sở

Bảng 2 - áp dụng cho Cơ quan Trung ương

Bảng 3 - áp dụng cho cấp Huyện

Bảng 4 - áp dụng cho cấp Xã


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 36
Tất cả: 3305550