Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Triển khai một số nội dung về kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã năm 2017 trên địa bàn tỉnh BR-VT
Ngày 25/01/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về tổ chức kiểm tra thí điểm sát hạch công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh BR-VT. Hội đồng kiểm tra sát hạch công chức cấp xã vào ngày 02/11/2017 có Công văn số 58/CV-HDKTSH về triển khai Nội quy, đề cương và các văn bản có liên quan phục vụ ký kiểm tra sát hạch. Chi tiết tham khảo Tài liệu đính kèm

- Kế hoạch kiểm tra sát hạch:  Kế hoạch 10/KH-UBND

- Công văn triển khai: CV số 58/CV-HDKTSH 

Tài liệu bao gồm:

Nội quy sát hạch

Đề cương sát hạch

- Văn bản tham khảo:

Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 13/10/2015 về tăng cường công tác Bảo vệ môi trường

Quyết định 452/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy chuẩn nông thôn mới

Quyết định 48/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng

Quyết định 3808/QĐ-BNN-TCCB của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3306433