Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức xây dựng các trưòng mầm non, mẫu giáo cho con em của công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức xây dựng các trường mầm non, mẫu giáo cho con em của công nhân lao động trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020 và sau năm 2020.

Theo đó, Tỉnh quy hoạch bố trí hệ thống trường mầm non theo từng "cụm" để phục vụ từng khu vực. Cụ thể gồm 07 cụm như sau:

Cụm 1 - Huyện Tân Thành: Phục vụ 05 Khu công nghiệp (Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân BI Conac, Tiến Hùng, Đại Dương) và 04 Cụm công nghiệp (Boomin Vina, Hắc Dịch 1, Hắc Dịch 2, Tóc Tiên); theo kế hoạch sẽ bố trí 30 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 187 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 2 - Huyện Tân Thành: Phục vụ 02 Khu công nghiệp (Phú Mỹ I, Phú Mỹ II) và 01 Cụm công nghiệp (Đá Tẩy Đá chẻ); theo kế hoạch sẽ bố trí 10 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 30 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 3 - Huyện Tân Thành: Phục vụ 03 Khu công nghiệp (Phú Mỹ III, Cái Mép, Long Hương); theo kế hoạch sẽ bố trí 5 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 7 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 4 - Thành phố Bà Rịa: Phục vụ 03 Cụm công nghiệp (Hồng Lam, Hòa Long, Long Hương 2); theo kế hoạch sẽ bố trí 9 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 5 - Thành phố Vũng Tàu: Phục vụ 01 Khu công nghiệp và 01 Cụm công nghiệp; theo kế hoạch sẽ bố trí 50 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 75 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 6 - Huyện Châu Đức: Phục vụ 02 Khu công nghiệp và 01 Cụm công nghiệp; theo kế hoạch sẽ bố trí 5 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 30 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cụm 7 - Huyện Long Điền: Phục vụ 02 Cụm công nghiệp; theo kế hoạch sẽ bố trí 5 nhóm trẻ (lớp) trong giai đoạn 2017-2020 và 7 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Tại những Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp còn lại sẽ quy hoạch bố trí trường mầm non riêng cho từng Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp này, bao gồm:

- KCN Dầu khí Long Sơn - TP.Vũng Tàu: bố trí 20 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

- KCN Đất Đỏ 1 - Huyện Đất Đỏ: bố trí 10 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

- CCN Phước Tân - Huyện Xuyên Mộc: bố trí 2 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

- CCN Bến Đầm - Huyện Côn Đảo: bố trí 2 nhóm trẻ trong giai đoạn sau 2020.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT 
(nguồn: Kế hoạch 126/KH-UBND)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 15
Tất cả: 1570545