Phí, lệ phí Phí, lệ phí

Quy định về phí thăm quan một số điểm di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND17/2017/NQ-HĐND18/2017/NQ-HĐND quy định về phí thăm quan một số điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có hiệu lực kể từ ngày 23/7/2017.

Theo đò, mức thu phí thăm quan như sau:

- Bảo tàng Côn Đảo: 10.000 đồng/người/lượt.

- Di tích lịch sử Bạch Dinh: 15.000đồng/người/lượt.

- Khu di tích lịch sử đặc biệt Nhà tù Côn Đảo: 40.000đồng/người/lượt.

 

Đối tượng phải trả phí thăm quan là người Việt Nam, người nước ngoài đến thăm quan (trừ trẻ em dưới 14 tuổi).

Miễn thu phí đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP (đồng thời miễn thu phí đối với Cựu tù, thân nhân của Cựu tù Côn Đảo khi thăm quan Bảo tàng Côn Đảo, Khu di tích lịch sử đặc biệt Nhà tù Côn Đảo).

Giảm 50% phí thăm quan đối với người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg; người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; người cao tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 4
Tất cả: 1944995