Chính sách hỗ trợ, trợ cấp Chính sách hỗ trợ, trợ cấp

Thị xã Phú Mỹ triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

    Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 23 ngày 7/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc. Theo đó, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt nhu cầu của các DN, người sử dụng lao động để kịp thời giải ngân vốn vay.

    Đến thời điểm này, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ đã phối hợp liên hệ được với 132 DN để triển khai văn bản và hướng dẫn nghiệp vụ, giúp DN chủ động khi có nhu cầu và đủ điều kiện lập hồ sơ kịp thời. Qua đó, đã xác định có 4 DN có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, hiện đang làm hồ sơ đề nghị vay vốn. Trong đó, có 1 DN là Trung tâm dạy nghề lái xe dầu khí đã được giải ngân vào chiều ngày 10/9/2021 với số hơn 353 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 31 lao động. Đây cũng là DN đầu tiên được vay vốn chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

    Ông Phạm Thanh Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Phú Mỹ cho biết:  Chỉ trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của Trung tâm dạy nghề lái xe dầu khí, Phòng Giao dịch NHCSXH thị xã đã kiểm tra, phê duyệt, tổ chức ký Hợp đồng tín dụng và giải ngân cho DN.

    Trong thời gian tới, để hỗ trợ DN tiến cận nhanh chóng nguồn vốn vay, NHCSXH thị xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi về chính sách cho vay đến các đối tượng thụ hưởng và nhân dân trên địa bàn thị xã. Phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt nhu cầu vốn của đối tượng thụ hưởng để chủ động hướng dẫn DN vay vốn kịp thời. Trên cơ sở hồ sơ người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH khẩn trương kiểm tra, thẩm định và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để giải ngân ngay đến người sử dụng lao động.

Sơn NHCSXH


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 7
Tất cả: 3114071