Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Công văn số 495/UBND-TNMT của UBND thị xã V/v triển khai Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phú Mỹ

Tàil liệu liên quan gồm:

Công văn số 495/UBND-TNMT ngày 19/2/2021

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Bản đồ

Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 31/12/2021


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 3
Tất cả: 3598410