Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phú Mỹ cho vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2021

     Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Phú Mỹ cho vay với tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến ngày 31/12/2021 là 407.966 triệu đồng/9.514 hộ vay, tăng 57.315 triệu đồng so với 31/12/2020. Phòng giao dịch cho vay ủy thác qua 4 Hội đoàn thể cụ thể dư nợ Hội Nông dân là 175.634 triệu đồng; Hội Phụ nữ là 171.914 triệu đồng; Hội CCB là 47.722 triệu đồng; ĐTN là 10.655 triệu đồng.

Cán bộ NHCSXH đang giao dịch tại phường Hắc Dịch ngày 11/01/2022.

 

     Để kịp thời khôi phục kinh tế cho bà con tăng gia sản xuất, nuôi trồng sau đại dịch Covid 19, NHCSXH thị xã Phú Mỹ trong những ngày đầu năm 2022 đã kịp thời giải quyết hồ sơ cho vay vốn để bà con tiếp cận với nguồn vốn NHCSXH nhanh nhất.

Sơn NHCSXH

 


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 2
Tất cả: 2994693