Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

BÁO CÁO Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân về công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Phú Mỹ (điều chỉnh, cập nhật Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1)

Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 30/01/2023 cùa UBND thị xạ Phú Mỹ

Các ý kiến góp ý (phiếu lấy ý kiến)


 

 

Email công vụ

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Đánh giá sự phục vụ Hành chính công

Góp ý - Hiến kế

 

Thông tin tuyển dụng

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập: 6
Tất cả: 3609273