Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
281 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản
282 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực xuất bản
283 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
284 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
285 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực tài nguyên nước
286 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Lĩnh vực hòa giải cơ sở
287 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh vực hộ tịch
288 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
289 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
290 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực hộ tịch
291 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
292 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Lĩnh vực hộ tịch
293 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
294 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
295 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh vực hộ tịch
296 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
297 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
298 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
299 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
300 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực hộ tịch
Hiển thị 281 - 300 of 302 kết quả.
của 16

Lĩnh vực Lĩnh vực