Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai kinh doanh khí
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai kinh doanh khí
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai kinh doanh khí
5 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Lĩnh vực Quản lý công sản
6 Quyết định tiêu hủy tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
7 Quyết định thanh lý tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
8 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
9 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Lĩnh vực Quản lý công sản
10 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
11 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
12 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Lĩnh vực Quản lý công sản
13 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
14 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lĩnh vực Quản lý công sản
15 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực Quản lý công sản
16 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực lễ hội
17 Đăng ký tổ chức lễ hội Lĩnh vực lễ hội
18 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiết tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
19 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động Hội chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hai về sức khỏe Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
20 Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, Quản lý nhà nước về hội, Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện
Hiển thị 1 - 20 of 302 kết quả.
của 16

Lĩnh vực Lĩnh vực