Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực Quản lý công sản
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. Lĩnh vực Quản lý công sản
2 Quyết định tiêu hủy tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
3 Quyết định thanh lý tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
4 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
5 Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Lĩnh vực Quản lý công sản
6 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
7 Quyết định điều chuyển tài sản công Lĩnh vực Quản lý công sản
8 Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Lĩnh vực Quản lý công sản
9 Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Lĩnh vực Quản lý công sản
10 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lĩnh vực Quản lý công sản
11 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Lĩnh vực Quản lý công sản
12 Mua hóa đơn lẻ Lĩnh vực Quản lý công sản
13 Mua quyển hóa đơn Lĩnh vực Quản lý công sản
Hiển thị 13 kết quả
của 1

Lĩnh vực Lĩnh vực