Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
2 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
3 Thông báo thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
4 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
5 Đăng ký lập hộ kinh doanh Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Hiển thị 5 kết quả
của 1

Lĩnh vực Lĩnh vực