Thủ Tục Hành Chính Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đưa vào kế hoạch xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
2 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
3 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
4 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
5 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
6 Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại Lĩnh vực nông nghiệp & phát triển nông thôn
Hiển thị 6 kết quả
của 1

Lĩnh vực Lĩnh vực